Blogg

Söndag

TEAM
2 man team, 1w/1r:
AMRAP 8:

C&J 60/40kg
Rest 2 minutes
For time:

10 rounds of:

200m Row

20 Burpees

20 Wallballs

2 wall climb

Allt arbete är dela valfritt, både i första 8min delen och sen 10-varv delen.