Blogg

Tisdag

Intermediate

A

”1 min max reps strikt dips
Rest 1 min
1 min max reps pushups
Rest 1 min
1 min max reps strict pull-ups
Rest 1 min
1 min max reps ring rows

Kontrollerat tempo i alla övningar.”

B

3 min on: 2 off x 4

”500/350m row into:
AMRAP
6 KB-swing 32/24kg rx
12 jumping lunges

Ordentligt tryck i rodden, sen samma sak i Amrap.