Blogg

Torsdag

Intermediate

A

”EMOM 12 min
2 power clean +
4 box jumps”

B

”90 on: 90 off
x6”

4 power cleans + 4 push jerks AMRAP cal row

”Använd en vikt som tillåter dig att köra
unbroken på power clean och push jerk.”